Pumpurs- saņemtais atbalsts

Projekts Nr. 8. 3. 4. 0 /16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Malnavas koledžā pašlaik noslēdzies septītais darba semestris projektā Nr. 8. 3. 4. 0 /16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb Pumpurs. Rit individuālo atbalsta plānu ( IAP) izvērtēšana.

Šis darba periods malnaviešiem arī projektā bija saspringts un atbildīgs. Lai gan valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, daudzi darbi notika attālināti, malnavieši projekta ietvaros centās nodrošināt saviem projekta audzēkņiem ēdināšanas atbalstu un notika arī konsultatīvā atbalsta sniegšana gan attālināti- tiešsaistēs ar skolotājiem, gan pēc 6.04. arī klātienē. Projektā darbojas saliedēts, atbildīgs un zinošs audzinātāju un atbalsta personāla kolektīvs, kas sadarbojas ar jauniešiem, apzina un novērtē katra jaunieša sadzīves situāciju, un piedāvā palīdzību, ko sniedz projekts.

Tabulā - saņemtā atbalsta kopsavilkums par visiem projekta periodiem.

Paldies IAP audzinātāju komandai, mūsu ēdinātājam SIA CPA par sadarbību un palīdzību ēdināšanas atbalsta nodrošināšanā.

Pumpurs- saņemtais atbalsts 0Pumpurs- saņemtais atbalsts 1Pumpurs- saņemtais atbalsts 2