Mūžizglītības un tālākizglītības centra aktivitātes

Mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļi prasa kvalifikācijas paaugstināšanu un zināšanu papildināšanu visa mūža garumā. LBTU Malnavas koledža piedāvā Mūžizglītības un tālākizglītības centra aktivitātes, kas ļauj ne tikai papildināt iepriekš iegūtās zināšanas, bet arī apgūt jaunas, iepriekš vēl nezināmas jomas.

LBTU Malnavas koledža Mūžizglītības un tālākizglītības centra aktivitātēs īsteno, piedāvājot mūžizglītības kursus, seminārus, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes. Mūžizglītības un tālākizglītības centra aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

AKTUĀLIE PIEDĀVĀJUMI

ESF VIAA projekti - Mācības pieaugušajiem


MAKSAS KURSI UN APMĀCĪBAS


MEISTARKLASES

ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

BRĪVKLAUSĪTĀJIEM

NVA PROJEKTI