Brīvklausītājiem

LLU Malnavas koledža piedāvā apgūt studiju kursus, kuri būtu noderīgi profesionālajā karjerā, brīvklausītāja statusā, neesot studiju programmas studentam. Koledža rudens semestrī piedāvā interesentiem izvēlēties sev vēlamo kursu, lai pilnveidotu un attīstītu savas zināšanas vēlamajā nozarē. 

Apmeklējot kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, koledža izsniedz apliecību par moduļa vai moduļu kopas apguvi ar konkrētu kredītpunktu skaitu.

Nodarbības notiek ar izvēlēto grupu pēc lekciju grafika.

Pieteikties: https://ej.uz/piesakos_LLU_MaK