Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde

Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga izglītojamo vēlēta institūcija ar mērķi — pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Pašpārvaldes mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām.

Pašpārvalde darbojas trijās darbības jomās:

 1. Audzēkņu interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība; audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzību saskaņošana,
 2. Iesaiste mācību un audzināšanas darbā,
 3. Sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveide.
  2022. gada 15. novembrī notika vēlēšanas, kurās piedalījās 12 dalībnieki no 13 dalībniekiem. Vēlēšanas notika individuāli, katram izvēloties atbilstošajam amatam atbilstošo pašpārvaldes dalībnieku. Par pašpārvaldes prezidentu ar lielu īpatsvaru ievēlēja Didzi Rancānu. Par Vietnieku ar samērā labu īpatsvaru ievēlēja Raineru Šulbergu. Bet par sekretāru/sekretāri ar atkārtotu balsojumu(pirmajā balsojumā bija 3 kandidāti ar vienādu balsu skaitu) ievēlēja Eduardu Skuteli.

Jaunās pašpārvaldes mērķis ir nesēdēt uz vietas, bet ņemt un darīt!

Pašpārvaldes sastāvs:

 • Prezidents – Didzis Rancāns
 • Vietnieks – Rainers Šulbergs
 • Sekretārs – Eduards Skutelis
 • Diāna Līve
 • Reinis Bogomols
 • Edgars Kaktiņš
 • Jānis Rakstiņš
 • Jānis Seržants
 • Kristofers Klodāns
 • Lauris Ločmelis
 • Toms Tomiņš
 • Valentīns Rogozins
 • Valters Ozoliņš
 • Foto (no kreisās) vietnieks – Rainers Šulbergs, prezidents – Didzis Rancāns un sekretārs – Eduards Skutelis


  Foto: 

  „Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas „Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

  „ES MALNAVIETIS - VAKAR, ŠODIEN, RĪT!”

  “POP-iela”

  Valentīndiena Malnavas koledžā

  No sirsniņas uz sirsniņu

  Izglītojamo pašpārvalde skolotājus ielūdza Dekstera laboratorijā