Jaunatnes politikas valsts programma

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

 Neformalās izglītības darbnīca pašpārvaldei un aktīvistiem: Kas ir pašpārvalde. Kā veicināt jauniešu līdzdalību. Motivācija un iesaiste. Pašpārvalde no „A” līdz „Z”.

 Pusaudžu resursu centra speciālista nodarbība: Kāpēc mentālā veselība ir svarīga. Grūtības mentālās veselības jomā, ar kurām saskaras jaunieši. Ko darīt un kā reaģēt, ja ir grūtības. Kā saglabāt mentālo veselību? Preventīvie pasākumi Izglītības iestādē – Mobings un Bulings. Kā varam uzturēt mentālo veselību attālināto mācību laikā. Kur meklēt informāciju palīdzības iespējas?

 Vientulības un atsvešinātības sajūtas mazināšanai, paaudžu plaisas mazināšanai kopīgu pasākumu cikls, kas palīdzēs attīstīt komunikācijas prasmes, attīstīs spēju rūpēties, sadarboties, palīdzēs justies vajadzīgiem, sekmēs sapratni starp paaudzēm. Aktivitātē "Draugu būšana" radošās darbnīcas un pasākumus Malnavas koledža organizēs kopā ar Malnavas pagasts PII "Sienāzītis" audzēkņiem un pansionāta "Mūsmājas" iemītniekiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Jaunatnes politikas valsts programma 0