Īsā cikla profesionālajā augstākajā izglītībā

Dokumentus pilna/nepilna laika studijām pieņem LBTU Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (tālrunis 65733425), Kļavu ielā 17, Malnavā, Ludzas novadā no plkst. 08:00 līdz 16:00 darba dienās vai iesūtot parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pastu info@malnavaskoledza.lv.

Pilna laika studijām no 2024.gada 3.jūlija līdz 15.augustam darbadienās no plkst. 08:00-16:00.

Uzņemšana pamatstudiju pilna laika programmās notiek 2024.gada 16.augustā.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības valsts budžeta finansētās studiju programmas
Studiju Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi

Autotransports

Autoservisa speciālists

2,5 gadi

vidējā izglītība

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Lauksaimniecības speciālists

2 gadi

vidējā izglītība

Augkopība 

Augkopības speciālists

2 gadi

vidējā izglītība

Sekmīgākie studenti saņem stipendiju 140 EUR/mēnesī

Dokumentus nepilna laika studijām pieņem LBTU Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (tālrunis 65733425).


Nepilna laika studijām no 2024.gada 3.jūlija līdz 19.septembrim darbadienās no plkst. 08:00- 16:00

Uzņemšana pamatstudiju nepilna laika programmās notiek 2024.gada 20.septembrī, 9.00, Kļavu ielā 17, 56.telpā.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības nepilna laika maksas studiju programmas
Studiju Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi Studiju maksa

Autotransports

Autoservisa speciālists

3 gadi

vidējā izglītība
768 EUR/gadā

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Lauksaimniecības speciālists

2,5 gadi

vidējā izglītība
684 EUR/gadā

Augkopība

Augkopības speciālists

2,5 gadi

vidējā izglītība

684 EUR/gadā
Studentu uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2024./2025. studiju gadam
Iesnieguma veidlapa