Uzņemšana - 1 līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Dokumentus pilna/nepilna laika studijām pieņem LLU Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (tālrunis 65733425).

Pilna laika studijām no 2023.gada 3.jūlija līdz 18.augustam darbadienās no plkst. 8:00- 16:00

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts budžeta finansētās studiju programmas
Studiju Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi

Autotransports

Autoservisa speciālists

2,5 gadi

vidējā izglītība

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā

2 gadi

vidējā izglītība

Augkopība 

Augkopības speciālists

2 gadi

vidējā izglītība

Sekmīgākie studenti saņem stipendiju 140 EUR/mēnesī

Dokumentus nepilna laika studijām pieņem LLU Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (tālrunis 65733425).

Nepilna laika studijām no 2023.gada 3.jūlija līdz 22.septembrim darbadienās no plkst. 8:00- 16:00

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laikamaksas studiju programmas
StudijuProgrammas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi Studiju maksa

Autotransports

Autoservisa speciālists

3 gadi

vidējā izglītība
640 EUR/gadā

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā

2,5 gadi

vidējā izglītība
570 EUR/gadā

Augkopība

Augkopības speciālists

2,5 gadi

vidējā izglītība

570 EUR/gadā
Studentu uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2023./2024. studiju gadam
Iesnieguma veidlapa