Izglītojamajiem

Izglītojamajiem

Lietas, kas izglītojamajam ir jāizdara pirmajās 10 dienās:

- Saņem savu izglītojamā apliecību!

- Iepazīties ar mācību studiju procesā izmantotajām informācijas sistēmām!

- Iepazīsties ar Studiju reglamentu un Iekšējās kārtības noteikumiem!

- Ievēli savu grupas vecāko!

- Iepazīsties ar Malnavas koledžas direktoru un Vadību!

- Izņem mācību grāmatas bibliotēkā un iepazīsties ar mācību datubāzēm!

Stipendijas

Izglītojamam no izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt minimālo, paaugstinātu un vienreizēju stipendiju. No 2021. gada 1.janvāra profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem minimālā stipendija noteikta 15 eiro apmērā līdzšinējo 10 eiro vietā. Audzēkņiem ir iespēja saņemt arī vienreizējo stipendiju, kā arī paaugstināto stipendiju līdz 150 eiro mēnesī, ņemot vērā mācību rezultātus un iesaisti profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

Vienlaicīgi paredzēts izņēmums, ka atšķirībā no citiem izglītojamiem pilngadīgiem un bez vecāku gādības palikušajiem izglītojamajiemvai bāreņiem tiek piešķirta paaugstināta stipendija divu minimālo stipendiju apmērā, sākot no pirmā mācību mēneša. Tomēr nosacījums par divu minimālo stipendiju apmēru minētajai grupai attiecināms tikai uz pirmo mācību mēnesi. Sākot no otrā mācību mēneša, arī pilngadīgajiem un bez vecāku gādības palikušajiem izglītojamajiem vai bāreņiemstipendijas tiek piešķirtas tādā pašā kārtībā un pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējiem izglītojamajiem.

Ārpusstundu aktivitātes

Mācību gada laikā Malnavas koledžas izglītojamajam ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos - Sporta dienā, Fotoorientēšanās pasākumā, Rudens darbu izstādē, Ziemassvētku ballē, konkursos, vokālā ansambļa koncertos u.c. , kā arī piedalīties interešu pulciņu darbā.

Pasākumi visbiežāk notiek kopā ar Koledžas studentiem. Ikvienam audzēknim ir iespēja iesaistīties un līdzdarboties pasākumu organizēšanā.

Ar Malnavas koledžas iekšējiem noteikumiem iepazīsties sadāļā “Par mums” apakšsadaļā “Dokumenti”/ “Izglītojamiem”.