LBTU Malnavas koledžas Dome

  1. Direktore - Sandra Ežmale;
  2. Direktora vietniece - Karīne Laganovska;
  3. Akadēmiskā personāla pārstāve - Vēsma Šumska;
  4. Akadēmiskā personāla pārstāve - Kintija Pekša;
  5. Akadēmiskā personāla pārstāvis - Arturs Vorkalis;
  6. Akadēmiskā personāla pārstāve - Vilma Keiša;
  7. Akadēmiskā personāla pārstāve - Rita Starodumova;
  8. Vispārējā personāla pārstāve - Agrita Staņislavska;
  9. Studējošo pašpārvaldes pārstāve - Markuss Birčs;
  10. Studējošo pašpārvaldes pārstāve - Ieva Bērziņa.