Arhīvs

Arhīvs

Arhīvs sagatavo un izsniedz arhīva izziņas. Arhīva izziņa ir arhīvā sagatavots un apliecināts dokuments, kurā izklāstīta arhīva dokumentos esošā informācija par kādu faktu, notikumu vai personu ar norādi uz informācijas meklējumdatiem – fonda, apraksta, lietas, lapas vai lappuses numuru.

Arhīvā var pieprasīt informāciju par:

  • par darba gaitām;
  • par mācībām;
  • par oriģinālo dokumentu saņemšanu;
  • citiem jautājumiem.


Lai saņemtu arhīva izziņu, arhīvam jāiesniedz pieprasījums, aizpildot arhīva pieprasījuma veidlapu (lejupielādēt var veidlapu lapas lejasdaļā).

Pieprasījumā jānorāda:

  • datus par sevi: personai – vārds, uzvārds (agrākais uzvārds), dzīvesvietas adrese, organizācijai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
  • interesējošais jautājums: īss, iespējami precīzs jautājuma formulējums, notikuma vieta, laiks vai vismaz aptuvena hronoloģija;
  • vēlamā dokumenta forma: vai nepieciešama tikai izziņa vai arī arhīva dokumenta kopija;
  • institūcija, kurai izziņa jāiesniedz, un jautājums, kura kārtošanai nepieciešama arhīva izziņa;
  • dokumenta piegādes vai saņemšanas veids: pa pastu, e-pastu, vai saņēmējs pats ieradīsies arhīvā pēc izziņas.


Pieprasījumu iesniedz LBTU Malnavas koledžas arhīvā klātienē, izsūtot pa pastu vai uz e-pastu: info@malnavaskoledza.lv

Cik maksā arhīva izziņa?

Arhīva izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana3
1.1. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā viens komplekts 20,99 0,00 20,99
1.2. arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā viens komplekts 32,27 0,00 32,27
1.3. izziņas izsniegšana viena izziņa 10,36 0,00 10,36
1.4. ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena izziņa 16,63 0,00 16,63
1.5. izziņas izsniegšana (par mācību prosecu) viena izziņa 2,80 0,00 2,80
2. Akadēmiskās izziņas sagatavošana
2.1. trīs darbadienu laikā viena izziņa 29,91 0,00 29,91
2.2. divu nedēļu laikā viena izziņa 20,33 0,00 20,33


Arhīva izziņu izsniedz vai nosūta pieprasītājam pēc rēķinā noteiktās samaksas saņemšanas.

Arhīva izziņu var saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas LBTU Malnavas koledžas arhīvā (klātienē).

Vēlamais saņemšanas veids jānorāda pieprasījumā.

Pieprasījums_arhīvam