Administrācija

Direktore

Dr.oec. Sandra Ežmale

E-pasts: sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 29227268; 65733100

Direktora vietniece studiju un pētnieciskajā jomā

Karīne Laganovska

E-pasts: karine.laganovska@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 26411587; 65733425

Profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja p.i.

Agrita Staņislavska

E-pasts: agrita.stanislavska@malnavaskoledza.lv 

Tālrunis: 26524251; 65733274

Saimniecības daļas vadītājs

Zigmārs Silickis

E-pasts: zigmars.silickis@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 26525617

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Svetlana Sprukte

E-pasts: svetlana.sprukte@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 65733100