Administrācija

Direktore

Dr.oec. Sandra Ežmale

E-pasts: sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 29227268

Direktora vietniece studiju un pētnieciskajā jomā

Karīne Laganovska

E-pasts: karine.laganovska@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 26411587

Profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja

Ligita Maģiča

E-pasts: ligita.magica@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 29438665

Mūžizglītības centra vadītāja p.i.

Guna Kaņepe

E-pasts: guna.kanepe@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 27806312

Saimniecības daļas vadītājs

Zigmārs Silickis

E-pasts: zigmars.silickis@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 26525617

Galvenā grāmatvede

Svetlana Sprukte

E-pasts: svetlana.sprukte@malnavaskoledza.lv

Tālrunis: +371 265733100