Kontakti


Amats, vārds, uzvārds Kab. Tālrunis E- pasts
Direktore
Sandra Ežmale
V.k. 58 65733100 sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Lietvede
Marika Barkāne
V.k. 56 65733100 info@malnavaskoledza.lv
Administratīvās nodaļas vadītāja
Anastasija Katkovska
V.k. 79 20239102 anastasija.katkovska@malnavaskoledza.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Mieze
V.k. 55 27849384 liga.mieze@malnavaskoledza.lv
Direktora vietniece studiju un pētnieciskajā darbā
Karīne Laganovska
V.k. 63 26411587
65733425
karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Studiju daļas vadītāja
Ruta Kļaviņa
V.k. 63 26462906
65733425
ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja
Ērika Ruskule
J.k. 6129127771
erika.ruskule@malnavaskoledza.lv
Izglītības darba speciāliste
Marita Kušnire
J.k. 62 65733274
marita.kusnire@malnavaskoledza.lv
Izglītības metodiķe profesionālās izglītības jomā
Lāsma Ivone
J.k. 63 22400283 lasma.ivone@malnavaskoledza.lv
Izglītības metodiķe profesionālās izglītības jomā
programmas "Latvijas skolas soma" koordinatore

Agrita Staņislavska
J.k. 51 26524251 agrita.stanislavska@malnavaskoledza.lv
Projekta „Pumpurs” koordinatore
Ilga Novikova
J.k. 88 28753862 ilga.novikova@malnavaskoledza.lv
Sporta organizators
Gunārs Ozoliņš
J.k. sporta zāle
26640736
gunars.ozolins@malnavaskoledza.lv
Medicīnas māsa
Larisa Kolosova
J.k. medpunkts 29334951 larisa.kolosova@malnavskoledza.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Svetlana Sprukte
V.k. 29 - svetlana.sprukte@malnavaskoledza.lv
Grāmatvede
Ingūna Lele
V.k. 28 - inguna.lele@malnavaskoledza.lv
Grāmatvede
Inese Lipska
V.k. 27 - inese.lipska@malnavaskoledza.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Zigmārs Silickis
V.k. 23 26525617 zigmars.silickis@malnavaskoledza.lv
Saimniecības daļas vadītāja vietnieks
Indars Staņislavskis
V.k. 23 28740600 indars.stanislavskis@malnavaskoledza.lv
Transporta līdzekļa vadītājs
Valdis Naglis
V.k. 36 26563301 valdis.naglis@malnavaskoledza.lv
Daiļdārzniece
Veronika Kvitova
V.k. 36 25985296 vera.kvitova@malnavaskoledza.lv
Bibliotēkas vadītāja
Inta Miņina
V.k. 32 26161549 inta.minina@malnavaskoledza.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja
Lilija Skrima
D.v.
27874089 lilija.skrima@malnavaskoledza.lv
Dienesta viesnīcas dežurants  D.v.65733201 -
Mūžizglītības un tālākizglītības centra
vecākā klientu apkalpošanas speciāliste

Elēna Marija Daukste - Saleniece
V.k. 55
27890944 elena.daukste@malnavaskoledza.lv 
muzizglitiba@malnavaskoledza.lv J.k. - Malnavas koledžas jaunais korpuss (Kļavu iela 17, Malnava)

V.k. - Malnavas koledžas vecais korpuss (Muižas iela 4, Malnava)

D.v. - Dienesta viesnīca (Liepu iela 1, Malnava)