Kontakti


Amats, vārds, uzvārds Kab. Tālrunis E- pasts
Direktore Sandra Ežmale J.k. 60 65733100 sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Lietvede Marika Barkāne
J.k. 61 65733100 info@malnavaskoledza.lv
Personāla speciāliste Modrīte Lele J.k. 92  28618600 personals@malnavaskoledza.lv
Direktora vietniece studiju un pētnieciskajā darbā
Karīne Laganovska
J.k.50 65733425 karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Studiju daļas vadītāja Ruta Kļaviņa J.k. 51 26462906
65733425
ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja
Ligita Maģiča
J.k. 64 26585125
65733274
ligita.magica@malnavaskoledza.lv
Lietvedības sekretāre profesionālās izglītības jomā
Ilona Ancāne
J.k. 63 65733274 ilona.ancane@malnavaskoledza.lv
Saimniecības daļas vadītājs Zigmārs Silickis

26525617
zigmars.silickis@malnavaskoledza.lv
Saimniecības daļas vadītāja vietnieks Indars Staņislavskis 28740600 indars.stanislavskis@malnavaskoledza.lv
Galvenā grāmatvede Svetlana Sprukte

svetlana.sprukte@malnavaskoledza.lv
Transporta līdzekļa vadītājs Valdis Naglis
26563301 valdis.naglis@malnavaskoledza.lv
Izglītības metodiķe Lāsma Ivone
22400283 lasma.ivone@malnavaskoledza.lv
Projekta „Pumpurs” koordinatore Ilga Novikova J.k. 88 28753862 ilga.novikova@malnavaskoledza.lv
Daiļdārzniece Veronika Kvitova
25985296 vera.kvitova@malnavaskoledza.lv
Bibliotēkas vadītāja Inta Miņina V.k. 32 26161549 inta.minina@malnavaskoledza.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja Lilija Skrima Dienesta
viesnīca
27874089 lilija.skrima@malnavaskoledza.lv
Sporta organizators Gunārs Ozoliņš J.k. sporta zāle 26640736 gunars.ozolins@malnavaskoledza.lv
Medicīnas māsa Larisa Kolosova J.k. medpunkts29334951 larisa.kolosova@malnavskoledza.lv
Dienesta viesnīcas dežurants  Liepu ielā 1, Malnava
65733201

J.k. - Malnavas koledžas jaunais korpuss (Kļavu iela 17, Malnava)

V.k. - Malnavas koledžas vecais korpuss (Muižas iela 4, Malnava)