Malnavas koledža Malnavas koledža

Mūžizglītības un tālākizglītības centra aktuālie piedāvājumi

Mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļi prasa kvalifikācijas paaugstināšanu un zināšanu papildināšanu visa mūža garumā.

Par dzīvi bez atkarībām!
+ Lasīt
Pētniecības projektu konkurss akadēmiskajam personālam un studentiem
+ Lasīt
Atgriežamies ar 3.vietu!
+ Lasīt