Malnavas koledža Malnavas koledža

Nāc mācīties vai studēt pie mums!

Augkopības tehniķis
+ Lasīt
Apstiprināts iekšējā granta projekts
+ Lasīt
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
+ Lasīt