Par koledžu

Par koledžu

No 2022. gada 1. janvāra Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kā zinātnes universitātes sastāvā tika integrēta Malnavas koledža kā Latvijas Lauksaimniecības universitāte aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža". 2022.gada 1.septembra LLU pārdēvēt par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti(LBTU), līdz ar to 2022.gada beigās arī Malnavas koledža kļūst  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža".

Par šo abas puses vienojušās, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru izglītībā un veicinātu lauku teritoriju sociālekonomisko aktivitāti. Turklāt koledžai tas būs nozīmīgs solis straujākā attīstībā un jaunu iespēju nodrošināšanā saviem studentiem un absolventiem. 

Malnavas koledža īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, tālākizglītības, neformālās izglītības programmas, arī kvalifikācijas piešķiršanu ārpusformālās izglītības ietvaros.

Malnavas koledžas izveide uzsākās, kad 1921.gada 10.oktobrī Malnavā tika atklāta Latgales lauksaimniecības vidusskola, uzņemot 15 zēnus un 5 meitenes.

Gadu desmitu laikā skolas nosaukums ir mainījies vairākas reizes:

  • No 1944.gada līdz 1964.gadam skola darbojās kā Malnavas lauksaimniecības tehnikums;
  • 1964.gadā tika izveidots Malnavas sovhoztehnikums;
  • 1990.gadā tika atjaunots Malnavas lauksaimniecības tehnikuma nosaukums, bet 1992.gadā tas tika pārveidots par Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikumu.

No 2003.gada 1.septembra ir izveidota Malnavas koledža, kurā uzsāka īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: studiju programmu “Autotransports” unstudiju programmu “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.

Laika periodā no 1921.gada līdz 2021.gadam Malnavas koledžu ir absolvējuši 13586 absolventi.

Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas Austrumlatvijas. Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum

Malnavas koledžas UNIKALITĀTE:

  • unikālas studiju programmas, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā;
  • 100 gadu darbībā balstītas tradīcijas, kas tiek integrētas mūsdienīgos izglītības procesos;
  • plaša infrastruktūra – gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums un tehnoloģijas, gan zemes un mežu resursi;
  • labākā materiāli tehniskā bāze lauksaimniecības mehanizācijas un autotransporta jomā Autrumlatvijas reģionā;
  • personalizēta un individuāla attieksme pret katru izglītojamo;
  • iespējas iegūt izglītību pievilcīgā, dabiskā un fiziski un emocionāli drošā vidē.