Pētījumu virzieni

Pētījumu virzieni
  • Spēkratu tehnoloģiskā izpēte
  • Spēkratu tehnisko nepilnību cēloņsakarības
  • Spēkratu izmaiņas un tendences
  • Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana
  • Ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģijas
  • Laukaugu šķirņu salīdzināšana
  • Ražošanas/pakalpojumu sniegšanas efektivitāte,uzņēmumukonkurētspēja un modernizācija

22./23. studiju gada pavasara semestra pētniecības projektu konkurss akadēmiskajam personālam un studentiem 

Aizvadīts 22./23. studiju gada rudens semestra pētniecības projektu konkurss akadēmiskajam personālam un studentiem

LLU Malnavas koledžas Studentu lietišķo pētījumu seminārs

TĒŽU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
STUDENTU LIETIŠĶO PĒTĪJUMU SEMINĀRA PROGRAMMA 01.12.2022.