Ārpus formālā izglītība

LBTU Malnavas koledžā ir iespējams novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.

Ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas un prasmes šādās profesijās: autoelektriķis, automehāniķis un lauku īpašumu apsaimniekotājs ir apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.

LBTU Malnavas koledža piedāvā novērtēt profesionālo kompetenci automehāniķa profesionālajā kvalifikācijā.

Kā notiek profesionālās kompetences novērtēšana?

Pretendenta profesionālā kompetence tiek novērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Kas jāņem vērā pretendentam?

Profesionālās kompetences novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc katram individuāli ir jāizvērtē savas prasmes un zināšanas pirms tiek pieņemts lēmums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā.

Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

Ikvienam interesantam pirms dokumentu iesniegšanas ir iespēja saņemt 2 bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālā kvalifikācijas eksāmena norisi.

Pieteikties uz bezmaksas konsultācijām: https://ej.uz/piesakos_LLU_MaK

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteiktumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.”

Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis