Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

LBTU Malnavas koledžas studentu pašpārvalde ir studentu ievēlēta, neatkarīga organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos koledžā. Pašpārvaldē satiekas un darbojas koledžas aktīvākie studenti.

Koledžas studentu pašpārvaldes darbību nodrošina aktīvisti un ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

LBTU Malnavas koledžas Domes sastāvā (Dome ir koledžas galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 2 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas koledžas līmenī, kas skar arī Tevi.

LBTU Malnavas koledžas studentu pašpārvaldes sastāvs:

PAŠPĀRVALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Markuss Birčs  - SP “Autotransports” 1.kurss, Stipendiju komisija 

PAŠPĀRVALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Raivo Lezdiņš - SP “Autotransports” 1.kurss, Kursa vecākais

PAŠPĀRVALDES SEKRETĀRE Ieva Bērziņa - SP “Augkopība” 1.kurss, Kursa vecākā

Igors Poļakovs - SP “Autotransports” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Normunds Kaupužs - SP “Augkopība” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks 

Linda Grudule - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Kursa vecākā

Nils Miethke - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Stipendiju komisija 

Jānis Vaitkevičs  - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Māris Sinkevičs - SP “Autotransports” 2.kurss, Stipendiju komisija

Agnese Tripane-  SP “Augkopība” 2.kurss, Kursa vecākā 

Haralds Skruļs - SP “Augkopība” 2.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Rūdis Ķikusts - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 2.kurss, Kursa vecākais