Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

Malnavas koledžas studentu pašpārvalde ir studentu ievēlēta, neatkarīga,organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos koledžā. Pašpārvaldē satiekas un darbojas Malnavas koledžas aktīvākie studenti.

Malnavas koledžas studentu pašpārvaldes darbību nodrošina aktīvisti un 14 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

Malnavas koledžas Padomes sastāvā (Padome ir koledžas galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 2 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas koledžas līmenī, kas skar arī Tevi.

Malnavas koledžas studentu pašpārvaldes sastāvs:

Markuss Birčs - SP “Autotransports” 1.kurss, Stipendiju komisija 

Igors Poļakovs - SP “Autotransports” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Raivo Lezdiņš - SP “Autotransports” 1.kurss, Kursa vecākais

Ieva Bērziņa - SP “Augkopība” 1.kurss,  Kursa vecākā

Daira Drozdova - SP “Augkopība” 1.kurss, Stipendiju komisija 

Normunds Kaupužs - SP “Augkopība” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks 

Linda Grudule - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Kursa vecākā

Nils Miethke - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Stipendiju komisija 

Jānis Vaitkevičs  - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 1.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Māris Sinkevičs - SP “Autotransports” 2.kurss, Stipendiju komisija

Marika Mežale - SP “Autotransports” 3.kurss, Koledžas padome

Agnese Tripane-  SP “Augkopība” 2.kurss, Kursa vecākā , Koledžas padome

Haralds Skruļs - SP “Augkopība” 2.kurss, Kursa vecākā vietnieks

Rūdis Ķikusts - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” 2.kurss, Kursa vecākais