Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

Malnavas koledžas studentu pašpārvalde

Malnavas koledžas studentu pašpārvalde ir studentu ievēlēta, neatkarīga,organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos koledžā. Pašpārvaldē satiekas un darbojas Malnavas koledžas aktīvākie studenti.

Malnavas koledžas studentu pašpārvaldes darbību nodrošina aktīvisti un 9 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

Malnavas koledžas Padomes sastāvā (Padome ir koledžas galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 2 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas koledžas līmenī, kas skar arī Tevi.

Malnavas koledžas studentu pašpārvaldes sastāvs:

Kristers Kaņepe - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs

Artjoms Jupatovs - SP “Autotransports”

Niks Naglis - SP “Autotransports”

Marika Mežale - SP “Autotransports”

Armands Smirnovs - SP “Autotransports”

Andrejs Kuzmans - SP “Autotransports”

Agnese Tripane-  SP “Augkopība”

Rūdis Kikusts -SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”

Žanis Tihovskis - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”

Tīne Martuzāne - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”

Sigita Bizune - SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”