Studiju programma „Augkopība” docētāji

Studiju kurss Docētājs Kabinets e-pasts
Profesionālā svešvaloda (angļu) Dace Laizāne j.k. 112 dace.laizane@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (vācu) Karīne Laganovska karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Uzņēmuma vadīšana Karīna Adamoviča-Krišāne m.k. 59 karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Lietišķā komunikācija Daina Znotiņa daina.znotina@malnavaskoledza.lv
Digitālās un komunikāciju tehnoloģijas Aleksejs Zorins aleksejs.zorins@malnavaskoledza.lv
Ekonomikas pamati Evita Kļaviņa j.k. 93 evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Agroekoloģija un vides aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Darba drošība un civilā aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Pētījumu metodoloģija Rita Starodumova Kintija Pekša j.k. 68 rita.starodumova@malnavaskoledza.lv kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība

Sandra Ežmale

sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Agrārpolitika Vēsma Šumska m.k. 86 vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Augu fizioloģija Kintija Pekša j.k. 75 kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Augsnes zinātne Vilma Keiša m.k. 25
j.k. 108
vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Laukkopība Vilma Keiša m.k. 25
j.k. 108
vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Augu aizsardzība Kintija Pekša j.k. 75 kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Kultūraugu mēslošana Vēsma Šumska m.k. 86 vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Augkopība 1 Anda Rūtenberga Āva anda.rutenberga@malnavaskoledza.lv
Augkopība 2 Kintija Pekša j.k. 75 kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības mehanizācija Raimonds Lāčaunieks m.k. 54 raimonds.lacaunieks@malnavaskoledza.lv
Tirgzinība Alita Dukule j.k. 83 alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Grāmatvedība un investīcijas Ruta Kļaviņa j.k. 75 ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Lopkopības pamati Marlinda Kaša m.k. 62 marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Bioloģiskā augkopība Vilma Keiša m.k. 25
j.k. 108
vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Augļkopība Marita Jonina marita.jonina@malnavaskoledza.lv
Lopbarības ražošana Anda Rūtenberga Āva anda.rutenberga@malnavaskoledza.lv

J.k. - Malnavas koledžas jaunais korpuss (Kļavu iela 17, Malnava)

M.k. - Malnavas koledžas muižas korpuss (Muižas iela 4, Malnava)