Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.


Malnavas koledža 2017./ 2018. mācību gada 27. decembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr. P6-03/04 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Malnavas koledžā.

Informācija par projektu pieejama šeit.

Skaties ziņu sižetu! 

Projekta koordinatore Malnavas koledžā ir skolotāja Ilga Novikova

Kontakti:

ilga.novikova@malnavaskoledza.lv

Mob.tel. +371 28753862

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 0Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 1Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 2