Projekts YOULA

Projekts YOULA – motivācija jaunatnes sociālajai aktivitātei Latgalē, ko organizē biedrība Miromida, tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot British Council oficiālo nostāju. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Projekta mērķis ir iedrošināt, apvienot jauniešus no Latgales skolām, ceļot viņu motivāciju būt sociāli aktīviem vietējā sabiedrībā un atbalstot viņu iniciatīvas.

Projekta ietvaros Miromida organizēs attālinātu apmācību ciklu Zoom platformā, kas balstīts uz neformālās izglītības metodēm savienojumā ar estētisko koučingu, pielietojot darba pieeju “mācīšanās darot” un “radoša mācīšanās”, 10 Latgales skolu skolēnu motivācijas celšanai, iedvesmošanai, lai runātu par aktuālām tēmām, domāt par izmaiņām un ierosināt un plānot turpmākās aktivitātes vietējai sabiedrībai.