​PuMPuRAM MALNAVĀ – 3 GADI!

Malnavas koledžā pašlaik rit septītais darba semestris projektā Nr. 8. 3. 4. 0 /16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb Pumpurs.

Šis darba periods malnaviešiem arī projektā ir saspringts un atbildīgs. Lai gan valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, daudzi darbi notiek attālināti, malnavieši projekta ietvaros cenšas nodrošināt saviem projekta audzēkņiem ēdināšanas atbalstu un notiek arī konsultatīvā atbalsta sniegšana attālināti- tiešsaistēs ar skolotājiem. Projektā darbojas saliedēts, atbildīgs un zinošs audzinātāju un atbalsta personāla kolektīvs, kas sadarbojas ar jauniešiem, apzina un novērtē katra jaunieša sadzīves situāciju, un piedāvā palīdzību, ko sniedz projekts.

Paldies IAP audzinātāju komandai, mūsu ēdinātājam SIA CPA par sadarbību un palīdzību ēdināšanas atbalsta nodrošināšanā. atbalsta nodrošināšanā.