Automobiļu remonts. Kartings

Pedagogs: Arturs Vorkalis

Nodarbību telpa:
muižas korpuss 19.kab.

Nodarbību laiki:
otrdienās plkst.15.40
ceturtdienās plkst.15.40

LMT autosporta akadēmijas Malnavas koledžas kartinga komanda FB lapa
Instagram
Kartinga pulciņa izvirzītie mērķi:
attīstīt Malnavas koledžas jauniešu iespējas un talantus;nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.
iegūt papildus zināšanas par kartinga uzbūvi un remontiem.
gūt pieredzi tehniskajiem risinājumiem dažādās situācijās.

Aktivitātes:
Vai vēlies braukt ar kartingu?
Kartinga pulciņš