Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā

Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā

No 25.04.2022. līdz 14.05.2022. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas 6 audzēkņi realizēja Erasmus+ projektu "Personu mobilitāte mācību nolūkos" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006975) finansējums ES Mūžizglītības programmas ietvaros, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Maija vidū 3 nedēļu praksi Vācijā, uzņēmumā DEULA-Nienburg GmbH, veiksmīgi noslēdza IP "Augkopība" 4.kursa audzēkņi Kaspars Stolipins un Raivis Gasperts. Un IP "Lauksaimniecības tehnika" 4.kursa audzēkņi Konstantīns Klimanovs, Ritvars Kazlovskis, Ignats Danovskis, Guntis Seņkāns. Jauniešus pavadīja un prakses gaitu uzraudzīja koledžas skolotāja Inese Cimermane.

Prakses laikā jaunieši ieguva ļoti plašas zināšanas par jaunāko lauksaimniecības tehniku, tās uzbūvi, darbības principiem un praktisko pielietojumu ikdienā. Tāpat izglītojamajiem bija iespēja strādāt ar augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanas tehniku un pareizu tās regulēšanu. Jāpiebilst, ka prakses laikā bija noderīgi apmeklēt Grimme un CLAAS uzņēmumus, kur varēja novērot tehnikas savākšanas pilno procesu.

Brīvajā laikā jauniešiem bija paredzēta kultūras programma: brauciens uz Klimatamāju Brēmenhāvenā, Volksvāgen muzeju, haidparku, kur ikviens ieguva neaizmirstamas emocijas no piedzīvotā. Kā arī brauciens uz Brēmeni un Hannoveri, lai apskatītu un iepazītu tuvāk pilsētas.

Ieguvumi, piedaloties Erasmus+ izglītojamo mācību mobilitātē:

  • -Uzlabotas svešvalodu zināšanas;
  • -Iegūta jaunas zināšanas profesionālajā jomā;
  • -Paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu izstrādes metodikā;
  • -Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas.
  • -Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.
  • -Iegūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes apliecinājums.

Projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī DEULA-Nienburg GmbH profesionālās izglītības mācību centra prakses apliecinošus sertifikātus.

Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar saviem iespaidiem sagatavotajā prezentācijā par mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Rakstu sagatavoja: ERASMUS + projektu koordinatore
Inese Cimermane

Logo | Erasmus+

Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā 0Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā 1Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā 2Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā 3Realizēta 3 nedēļu prakse Vācijā 4