Izglītojošs pasākums par traumatisma profilaksi

Izglītojošs pasākums par traumatisma profilaksi

10.maijā LBTU Malnavas koledžas izglītojamie piedalībās izglītojošā pasākumā par bērnu traumatisma profilaksi.

Veselības ministrija 2023. gada februārī uzsāka plašu bezmaksas izglītojošu pasākumu ciklu īstenošanu izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi. Izglītojošo pasākumu mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā. Izglītojošie pasākumi norisināsies līdz mācību gada beigām. Kopumā ir plānots izglītot vismaz 60 000 bērnus.

Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem.

 Izglītojošajā pasākumā tika iekļauta teorētiskā daļa, kurā bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām, kā arī praktiskā daļa, kuras ietvaros  jāpilda dažādi tematiski uzdevumi. Izglītojošā pasākuma laikā tika veidota arī diskusija ar jautājumiem un atbildēm.

Izglītojošie pasākumi par bērnu traumatisma profilaksi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001).

ESF sociālais fonds