Malnavas koledžas simtgadē gaisma virmoja, mūzika skanēja un atmiņas būra!

Malnavas koledžas simtgadē gaisma virmoja, mūzika skanēja un atmiņas būra!

2021. gada 5.jūlijā

Informācija medijiem

2021.gada 2.- 3.jūlijā Malnavas koledža svinēja savu simtgadi. 3.jūlijā visas dienas garumā svētku noskaņas piepildīja Malnavas sirmās liepas un ozolus, ceļus un taciņas un vakarā gaisma un mūzika virmoja ne tikai muižas parkā, bet arī atmiņām apvītajā “Zīdūnī”. Izstaigāt atmiņu takas Malnavas koledžas teritorijā divās svētku dienās bija ieradušies gandrīz 2000 dalībnieki no visdažādākajiem Latvijas novadiem.

Malnavas koledžas izveide uzsākās 1921.gada 10.oktobrī, kad tika atklāta Latgales lauksaimniecības vidusskola, uzņemot 15 zēnus un 5 meitenes. Tās pastāvēšanas 100 gados vairākkārt ir mainījies skolas nosaukums, tomēr neraugoties uz nosaukuma maiņām, visā tās pastāvēšanas laikā ir izdevies pārmantot un saglabāt tās vērtības un prasības, kas kopš tās pastāvēšanas pirmsākumiem veicināja skolas atpazīstamību gan darba devēju vidū, gan tā laika izglītības sistēmā. Koledža vienmēr ir rūpējusies par augstiem profesionālās ētikas standartiem un nerimtīgām rūpēm par katru izglītojamo.

Šo 100 gadu laikā koledžu ir absolvējuši vairāk kā 12630 vidējās profesionālās izglītības diplomētispeciālisti un 956 studenti - agronomi, grāmatveži, augkopības tehniķi, autoelektriķi, lopkopji, mehāniķi, lauku uzņēmēji, autoatslēdznieki, dārznieki u.c.

Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale savā uzrunā par godu Malnavas koledžas 100 gadu jubilejai uzsvēra: “Domāju, ka nebūs melots, ja apgalvošu, ka katrai Latgales ģimenei un lauksaimniecībasuzņēmumam ir kāda saistība ar Malnavas koledžu.Šī izglītības iestāde gadu desmitiem ir izglītojusi daudzus apdāvinātus Latvijas cilvēkus un veidojusi spožas personības. Koledžas absolventu vidū ir arī labi zināmi zemnieku saimniecību vadītāji, sabiedriskie darbinieki, uzņēmumu vadītāji, valsts pārvaldes darbinieki u.c.”

Pēdējie desmit gadi koledžā ir pagājuši modernizācijas zīmē. Šodien koledžas mācību vide ir aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām tehnoloģiskām iekārtām, laboratorijām un mācību poligoniem. Mācību darbs ir organizēts tā, lai atbilstu lauksaimniecībasnozares prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Koledžā ļoti aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, jaunieši un pasniedzēji dodas pieredzes apmaiņā uz dažādām Eiropas valstu izglītības iestādēm Erasmus projektu ietvaros.

Koledžai ir ilggadēji sadarbības partneri gan kaimiņos Lietuvā un Polijā, Vācijā un daudzās citās valstīs, gan arī Latvijā- izglītības iestādes, lauksaimniecības un autotransporta nozares uzņēmumi, nozaru asociācijas, biedrības, pašvaldības. Liela izglītības procesa daļa tiek organizēta praktiski, un prakšu nodrošināšanā neatsverams atbalsts ir Malnavas koledžas sadarbības partneri. Tās ir izglītības iestādes Latvijā, lauksaimniecības un autotransporta nozares uzņēmumi, zemnieku saimniecības, nozaru asociācijas, biedrības, pašvaldības, Latgales plānošanas reģions un daudzi citi. Malnavas koledža pateicas visiem tiem šajos uzņēmumos strādājošajiem kolēģiem, visiem sadarbības partneriem, kas atbalsta un veicina jaunietī profesionālās pašvērtības attīstību.

Nākošā Malnavas koledžas simtgade iesākas, īstenojot integrāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā. Malnavas koledža ir gatava jauniem izaicinājumiem mācību vides modernizācijā, izglītības tālākai attīstībai un kvalitātes pilnveidošanai, nepazaudējot savu vēsturisko vērtību.

“Vislielākais paldies ir jāsaka koledžas pedagoģiskajam, akadēmiskajam, administratīvajam un tehniskajam personālam, kuru darbs ir pašaizliedzīgs, jo savas zināšanas, prasmes, profesionālās kompetences ir nemitīgi jāpilnveido, kas nereti prasa lielāko daļu brīvā laika. Vislielākais lepnums mums ir koledžas absolventi, kuri turpina kopt tās vērtības un standartus, kas ir iedibināti pirms 100 gadiem. Aicinu katram Malnavas koledžas absolventam, katram darbiniekiem lepni nest Malnavas koledžas vārdu un popularizēt to gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Malnava ir spāks!”, pauda Sandra Ežmale.