Dalība “International week Utena 2023"

Dalība “International week Utena 2023"

ERASMUS + mobilitātes ietvaros 5 LBTU Malnavas koledžas docētāji un vadība piedalījās Utenas lietišķo zinātņu universitātes ERASMUS+ aktivitātē “International week Utena 2023”. Pasākumā koledžas pārstāvji piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, diskusijās, apmeklēja laboratorijas un pārrunāja tālākā sadarbības iespējas. Pasākums pulcēja dalībniekus no Beļģijas, Albānijas, Ukraina un Latvijas.

Starptautiskās nedēļas pirmajā dienā- atklāšanas sesijā, ar prezentāciju “LBTU Malnavas koledža- izaicinājumi un perspektīvas Eiropas zaļā kursa ietvaros” uzstājās direktore Sandra Ežmale.

Dalībniekiem, bija iespēja piedalīties starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē "Valsts, kurā ir labi dzīvot", kurās tika apskatītas tēmas:

  • -droša un veselīga vide;
  • -inovatīvu tehnoloģiju izmantošana;
  • -cilvēka labklājība un sociālā atbildība;
  • -sociālais darbs un veselība.

Utenas lietišķo zinātņu universitātes Inženierzinātņu un tehnoloģiju katedrā notika tikšanās, kuras laikā fakultātes administrācija un lektori piedalījās diskusijās ar pārstāvjiem no LBTU Malnavas koledžas, Rīgas Juridiskās koledžas un Liepājas Universitātes par turpmākās sadarbības iespējām, t.sk., studentu un mācībspēku mobilitātēm, kopīgiem projektiem un studiju iespējām. Tikšanās noslēgumā tika apmeklētas fakultātes laboratorijas: ķīmijas, mikrobioloģijas, automātiskās vadības sistēmas un robotikas un elektroenerģijas laboratorijas.

Papildus LBTU koledžas pārstāvji tikās ar Utenas lietišķo zinātņu universitātes Inženierzinātņu un tehnoloģiju katedras vadītāju Jurati Aksomitieni, Uzņēmējdarbības un sabiedrības vadības katedras vadītāju Gražinu Stasiulionieni, Inženierzinātņu un tehnoloģiju katedras dekāni, Dr. Vaidu Bartkute-Norkunieni, lai pārrunātu konkrētas sadarbības iespējas tādās studiju programmās kā transporta un loģistikas bizness un lauksaimniecības tehnoloģijas, kā arī vienojās par Utenas lietišķo zinātņu universitātes kolēģu vizīti LBTU Malnavas koledžā 2023.gada maijā.

ERASMU+ mobilitātē piedalījās direktore Sandra Ežmale, direktora vietniece Karīne Laganovska, katedras vadītājs/ lektors Raimonds Lāčaunieks, metodiķe/ lektore Kintija Pekša un lektore Evita Kļaviņa.

Logo | Erasmus+

Foto no Utenas lietišķo zinātņu universitātes FB lapas