Jaunieši pret atkarībām

Jaunieši pret atkarībām

12.01.2023. LBTU Malnavas koledžā, pateicoties prof. vidējās izglītības struktūrvienības vadītājas Ligitas Maģičas un izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvai, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”, ir uzsākts pasākumu cikls "JAUNIEŠI PRET ATKARĪBĀM".
Aktivitāte notiek Eiropas Jaunatnes gada ietvaros, par kuru vairāk var uzzināt TE 

Šodien notika izzinoša, pamācoša narkologa Jāzepa Korsaka lekcija. Ceram, ka katram klausītājam, rezultātā būs kāda atziņa un lietderīgs secinājums.

Iniciatīvas mērķis: samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu, smēķēšanu, alkohola lietošanu un atkarību noazartspēlēmjauniešu vidū, kā arī izglītot jauniešus gan par narkotisko vielu, smēķēšanas, alkohola lietošanas, azartspēļu atkarības fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par tiesisko atbildību. Plānots jauniešus informēt par dažādu valsts un nevalstisko organizāciju darbu, kas iesaistītas cīņā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu un izplatību.

#EiropasJaunatnesGads