Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums

Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums

Kā attīstīt bioloģisko lauksaimniecību no ražotāju, patērētāju, izglītības iestāžu skatupunkta? Kā sekmīgāk integrēt tēmas par bioloģisko lauksaimniecību profesionālās izglītības programmās? Vai bioloģiskā lauksaimniecība var sacensties ar konvencionālo lauksaimniecību?

Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, LLU Malnavas koledža direktore Sandra Ežmale un direktora vietniece studiju un pētnieciskajā darbā Karīne Laganovska kopā ar bioloģisko lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva BIODRUVA pārstāvjiem Gunti Trupavnieku un Raimondu Dzeni š.g. 6.- 11. novembrī apmeklēja Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmiju un ERASMUS+ mobilitātes ietvaros iepazinās ar bioloģisko lauksaimniecību Dānijā. Programmas ietvaros dalībnieki guva ieskatu par Dānijas bioloģisko lauksaimniecību gan no patērētāju, gan ražotāju, gan tirgus un izglītības viedokļa, kā arī iepazinās ar Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas darbību.

Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmija piedāvā profesionālās vidējās un koledžas līmeņa programmas lauksaimniecībā Odensē un Korintā. Korintā tiek nodrošināta profesionālās vidējās izglītības programmu apguve, kā arī ir izvietota mācību ferma, lauksaimniecības tehnika, lauki un neliels ganāmpulks. Odenses departaments ir akadēmijas lielākā nodaļa, kurā mācās lielākā daļa starptautisko studentu.

Orhūsas Universitātes vecākā pētnieka Steena Henrika Møllera vadībā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt tehnoloģiju platformu Biobase Foulumā, kas darbojas kā ietvars ražošanas sistēmu un tehnoloģiju izpētei un attīstībai saistībā ar zaļās biomasas rafinēšanu. Tika apmeklēta arī Bio pārstrādes rūpnīcu, kurā varēja gūt ieskatu par tehnoloģiju proteīna ieguvei no zaļās biomasas, cūku, mājputnu un liellopu barībai, kā arī uzzināt par potenciālu, perspektīvām un šķēršļiem. Dānijas liellopu pētniecības centrā Tjelē bija iespēja apmeklēt liellopu kūti un diskutēt par piena ražošanas ietekmi uz klimatu un pētījumiem.

Programmas ietvaros tika apmeklēta bioloģiskā cūku ferma Risbjerg Landbrug, tiekoties ar tās īpašniekiem Hansu Eriku Jergensenu un Kirstenu Rasmusenu. Risbjerg Landbrug nodarbojas ar bioloģisko cūkkopību, kurā tiek pievērsta uzmanība dzīvnieku labbūtībai, daudzveidībai saimniecībā, vides un ekonomikas aspektiem. 340 ha lielajā saimniecībā tiek audzēti arī graudaugi, zirņi, zālāju sēklas u.c. Hanss Eriks Jergensens ir arī Dānijas pārtikas un lauksaimniecības ekoloģijas nodaļas padomes priekšsēdētājs un sniedza ieskatu kā Dānijā notiek bioloģisko lauksaimnieku sadarbība ar politikas veidotājiem. Tika apmeklēta arī saimniecība, kas nodarbojas ar bioloģisko dārzkopību (augļu ražošana), kas bija viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām Dānijā.

Tāpat programmas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Gram Slot pili un kuras bāzes ir izveidots daudznozaru uzņēmums, kas ir ekoloģiskas labības/dārzeņu/piena ražotājs, tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kurš uzstāda jaunus standartus ar savu zīmolu, restorāniem, pasākumu organizēšanai utt. Gram Slot pārvalda bioloģiskās lauksaimniecības zemes gandrīz 3000 ha platībā. Apmeklējuma laikā bija iespēja tuvāk iepazīties ar bioloģisko dārzeņu ražošanu šajā uzņēmumā.

Vizītes ietvaros tika pārrunātas tālākās sadarbības iespējas un virzieni starp LLU Malnavas koledžu un Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmiju, kā arī kooperatīvu BIODRUVA.

Logo

Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 0Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 1Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 2Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 3Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 4Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 5Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 6Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 7Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 8Dalumnas Lauksaimniecības biznesa akadēmijas apmeklējums 9