Skolas soma

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Ar plašāku informāciju par “Latvijas skolas somu” var iepazīties: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

"Latvijas skolas soma" programmas aktivitātes Malnavas koledžā var skatīt šeit!

Pielāgojoties pandēmijas COVID-19 ierobežojumiem, daudzi kultūras norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē digitālajai videi. Malnavas koledžas audzēkņi arī pandēmijas sarežģītajos apstākļos attālināti skatījušies Nacionālā teātra izrādi "Svina garša", koncertlekcijas "Imants Kalniņš 80", "Kino mūzikas vēsture" un "Mūsu Maestro. Raimonds Pauls", cirka izrādi "Alise Brīnumzemē" un muzikālu dzīvesstāstu "No Veidenbauma neizbēgsi".

Programmas norises palīdz īstenot Valsts izglītības satura centra sniegtos ieteikumus digitālo norišu īstenošanai - sekmē audzēkņu obligātās izglītības satura apguvi, rūpējas par viņu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību, reaģē uz audzēkņiem aktuālo, veicina jauniešu interesi un motivāciju, rada pozitīvas emocijas, veicina sadarbību ar vecākiem un kolēģiem.

Programmas saturs un īstenošanas veids sasaucas ar izglītības reformu, nodrošinot iespēju pieredzēt kultūras norises kā mūsdienīgu pedagoģisko pieeju. Vienlaikus tā sniedz plašas nodarbinātības iespējas kultūras nozares profesionāļiem un veido nākotnes auditoriju Latvijas kultūras norisēm.