Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā!

Kamēr audzēkņi izbauda pelnīto vasaras brīvlaiku, LLU Malnavas koledžas pasniedzēji un darbinieki papildina savas zināšanas Splitā, Horvātijā - Erasmus+ projekta "Personu mobilitāte mācību nolūkos" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006975) finansējums ES Mūžizglītības programmas ietvaros, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Uz kursiem "Improving English language skills" devās divas LLU Malnavas koledžas pasniedzēju grupas. 10.07.-16.07. Kursos piedalījās pasniedzēji Marlinda Kaša, Irēna Šicāne, Alita Dukule, Raimonds Lāčaunieks, Mārīte Valeniece, Anita Jakimova un projektu vadītāja Guna Kaņepe. 24.07.-30.07. Kursus apmeklēja pasniedzēji Jānis Novikovs, Ilga Novikova, Aleksejs Burbo, Laimonis Naglis, Dainis Poikāns un direktora vietniece audzināšanas un karjeras atbalsta jomā Inta Ostrovska.

Kursi norisinājās fantastiskā Horvātijas pilsētā Splitā, kur uzņēmums Erasmus+ Courses Croatia īsteno tieši personāla apmācības programmas. Uzņēmums specializējas ne tikai uz angļu valodas zināšanu uzlabošanas kursiem, bet arī citiem profesionālās pilnveides kursiem.

Kursu laikā mūsu pasniedzēji ieguva iespēju caur komunikāciju un spēlēm izprast angļu valodu un tās īpatnības. Atraktīvā pasniedzēji neļāva ne mirkli atslābt un spēja piesaistīt un ieinteresēt visus telpā esošos cilvēkus. Mūsu skolotāji bagātināja savas angļu valodas zināšanas un guva idejas savu stundu īstenošanas metodēm.

Neizpalika arī ekskursijas un brīvā laika pavadīšana. Abām grupām bija iespēja brīvajā laikā doties uz jūru un ķert Horvātijas sauli. Taču tika organizētas arī ekskursijas pa Splitu ar gida stāstiem par pilsētu un tās vēsturi, brauciens uz Bračas salu, Trogiras apskate. Šo ekskursiju laikā pasniedzējiem bija iespēja praktiski izmantot savas angļu valodas zināšanas reālā vidē ar citiem pasniedzējiem un gidiem.

Ieguvumi, piedaloties Erasmus+ mobilitātēs:

  • Uzlabotas svešvalodu zināšanas;
  • Iegūta jaunas zināšanas profesionālajā jomā;
  • Paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu izstrādes metodikā;
  • Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas.
  • Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.
  • 00Iegūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes apliecinājums.

Kursu noslēgumā katrs dalībnieks saņēma uzņēmuma izsniegtu sertifikātu par kursu veiksmīgu apgūšanu, kā arī Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus.

Par saviem kursiem, praktiskām nodarbībām un brīva laika pedagogiem dalīsies ar saviem iespaidiem ar pārējiem LLU Malnavas koledžas darbiniekiem skolas rīkotajos pasākumos.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Rakstu sagatavoja:
ERASMUS + projektu koordinatore Inese Cimermane

Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā! 0Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā! 1Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā! 2Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā! 3Veiksmīgi papildinātas zināšanas Splitā, Horvātijā! 4