Vadlīnijas Erasmus prakses mobilitātes veiksmes stāstu sagatavošanai (dalībnieka pieredze)

Lai veicinātu studentu dalību Erasmus programmā, Valsts izglītības attīstības aģentūra vēlas apkopot to studentu pieredzi, kuri jau piedalījušies Erasmus prakses mobilitātē, tāpēc lūdzam mobilitātes dalībniekus dalīties pieredzē par savu Erasmus prakses mobilitāti, izklāstot to apmēram 1 lpp. garā stāstā.

Jau saņemtie mobilitātes dalībnieku pieredzes stāsti apskatāmi VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/mobilitates_pieredze/

Mēs priecātos, ja Jūs pastāstītu:

 • kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus prakses mobilitātē;
 • kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā;
 • kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus prakses mobilitātes;
 • kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus prakses perioda laikā;
 • kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties Erasmus prakses mobilitātē;
 • par citiem aspektiem, kas Jums šķiet būtiski saistībā ar Jūsu Erasmus prakses periodu.

Pirms stāsta lūdzam norādīt šādu informāciju:

 • Vārds, uzvārds
 • Vecums
 • Dzimums
 • Nosūtošā augstskola
 • Mobilitātes valsts
 • Prakses institūcija
 • Prakses darba joma
 • Mobilitātes perioda ilgums

Stāstam lūdzam pievienot 3-5 fotogrāfijas no Jūsu mobilitātes perioda.

Paldies!