Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa”

Nodarbības laikā jaunieši iepazinās ar dzejnieka, novadpētnieka, folklorista Ontona Slišāna (28.12.1948. – 15.12.2010.) personību un daiļradi, izceļot to, ka, Ontonam Slišānam dzīvam esot, viņš bija vienīgais dzejnieks pasaulē, kas rakstīja bērniem dzeju latgaliešu valodā. Ir izdotas 18 bērnu dzejas grāmatas un 16 grāmatas pieaugušajiem, kurās iekļauta viņa sarakstītā dzeja, proza un feļetoni. Kopš 20.gs. 70. gadu sākuma Ontons Slišāns Upītes apkārtnē – Šķilbēnu un Baltinavas pagastos sāka vākt un pierakstīt nemateriālo kultūras mantojumu. 

Nodarbībā Ontona Slišāna dzīves un daiļrades izzināšana notika caur dzejas izlaušanās spēli "Pīci Panti", ko izveidoja biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa” un kas atšķiras no citām izlaušanās istabām ar to, ka visi uzdevumi ir sastādīti latgaliešu valodā, spēlē veidota kā bišu māja – strops un tajā atrodami arī stuovi (lielās aužamās stelles). Nodarbības gaitā jauniešiem bija jāatrisina pieci secīgi uzdevumi, katrā no tiem O.Slišāna dzejolis vedina dalībniekus uz atrisinājumu.

Pēc veiksmīgas "izlaušanās" jaunieši secināja, ka svarīgi ir precīzi izlasīt katra uzdevuma prasību līdz galam un saliedēti darboties komandā.

Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa” 0Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa” 1