4.aktivitāte „Malnova ir spāks”

Projekts “NR. VP2021/4-4 “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs - Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā un Valsts iestādē - Malnavas koledžā” .

4.aktivitāte „Malnova ir spāks”

Pasākums „Malnovīši ruļavoj” ar intelektuāliem, veiklības, tūrisma un orientēšanās uzdevumiem Malnavas koledžas mācību korpusos un parkā.

4.aktivitāte „Malnova ir spāks” 04.aktivitāte „Malnova ir spāks” 14.aktivitāte „Malnova ir spāks” 24.aktivitāte „Malnova ir spāks” 34.aktivitāte „Malnova ir spāks” 44.aktivitāte „Malnova ir spāks” 54.aktivitāte „Malnova ir spāks” 64.aktivitāte „Malnova ir spāks” 74.aktivitāte „Malnova ir spāks” 84.aktivitāte „Malnova ir spāks” 94.aktivitāte „Malnova ir spāks” 10