3.Aktivitāte "Draugu būšana".

PROJEKTS Nr .VP2021/4-4 “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs - Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā un Valsts iestādē - Malnavas koledžā”.

3.Aktivitāte "Draugu būšana".

Topošie automehāniķi, augkopības tehniķi un lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, skolotāja Daiņa Poikāna vadībā, aizrautīgi zīmē logu ailes vecajai mājai, kas atrodas blakus Malnavas koledžas dienesta viesnīcai un pansionātam "Mūsmājas"

3.Aktivitāte "Draugu būšana". 03.Aktivitāte "Draugu būšana". 13.Aktivitāte "Draugu būšana". 23.Aktivitāte "Draugu būšana". 33.Aktivitāte "Draugu būšana". 43.Aktivitāte "Draugu būšana". 53.Aktivitāte "Draugu būšana". 63.Aktivitāte "Draugu būšana". 73.Aktivitāte "Draugu būšana". 8