Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs.

PROJEKTS Nr .VP2021/4-4 “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs - Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā un Valsts iestādē - Malnavas koledžā”.

9.,10.,11.,12.novembrī neformālās izglītības mācību vadītāja Kristīna Kastronovo, attālinātās nodarbībās, pašpārvaldei un aktīvākajiem jauniešiem rosināja domāt, izteikt vai pamatot savu viedokli par: Grupas saliedēšana. Es un pašpārvalde - lomas, attieksmes. Pašpārvaldes funkcijas un kāpēc to vajag. Psihoemocionālā pašsajūta un kopsajūta. Iekļaušanas aspekts. Problēmas un konflikti. Konfliktu teorijas. Konfliktu risināšana. Nevardarbīgās komunikācijas. Motivācija, iniciatīva, vīzija.

30.novembrī jauniešiem bija iespēja apmeklēt un stiprināt veselību Ludzas peldbaseinā.

1.decembrī SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" speciālists Vikotrs Gallers kopā ar jauniešiem diskutēja par šobrīd aktuālo: Kāpēc mentālā veselība ir svarīga. Grūtības mentālās veselības jomā, ar kurām saskaras jaunieši. Ko darīt un kā reaģēt, ja ir grūtības. Kā saglabāt mentālo veselību? Preventīvie pasākumi Izglītības iestādē – Mobings un Bulings. Kā varam uzturēt mentālo veselību attālināto mācību laikā. Kur meklēt informāciju palīdzības iespējas?

Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska

Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 0Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 1Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 2Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 3Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 4