Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Augu aizsardzības likumā noteikts, ka otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts iegādāties un lietot personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu.

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību PĀRREĢISTRĒŠANAI

  • mācību ilgums: 6 stundas
  • mācību maksa: 40 EUR
  • mācības notiks tiešsaistē

Pieteikšanās līdz 11.04.2023  .: https://ej.uz/piesakos_LLU_MaK

Izglītības programma Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
Mācību ilgums 6 stundas
Iegūstamā izglītība dokuments
  • Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.
Profesionālās izglītības programmas mērķis
  • Izglītības procesa rezultātā atkārtot, nostiprināt un pilnveidot teorētiskās zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.
Profesionālās izglītības programmas uzdevumi
  • 19.03.2013. MK noteikumu Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību” 25. punkts nosaka, ka persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, atjauno zināšanas pēc katriem pieciem gadiem.
  • Atsaucoties uz augstāk minētajiem MK noteikumiem,apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai un videi kopumā.
Kursa programma

Izglītības procesā iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

1.Grozījumi normatīvajos aktos.

2.Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.

3.Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.

4.Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības, to pazīmes.

5.Kultūraugu kaitēkļi, to barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi, bojājumu pazīmes.

6.Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.

7.Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.

8.Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.

9.Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Noslēguma pārbaudījums Eksāmens
Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai