Programma - Komerczinības

Programma - Komerczinības
Izglītības programmaKomerczinības
Iegūstamā kvalifikācijaAgrārā sektora komercdarbinieks
Mācību ilgums4 gadi
Kvalifikācijas aprakstsAgrārā sektora komercdarbinieks var strādāt lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un realizācijas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, var būt individuālais komersants, kas organizē preču iepirkšanu un pārdošanu, veic preču apgrozījuma uzskaiti un kontroli un patstāvīgi plāno savu darbu.
Iegūstamā izglītība Izglītības dokuments
 • Profesionālā vidējā izglītība
 • Diploms par profesionālo vidējo izglītību


Mācību priekšmeti
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti: Latviešu valoda I; Svešvaloda I (B2); Svešvaloda (B1); Matemātika I; Dabaszinības; Literatūra I; Sociālās zinības un vēsture; Sports. Mūžizglītības kompetenču moduļi: Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausme; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Profesionālo kompetenču moduļi: Uzņēmuma darbības pamatprocesi; Preču un pakalpojumu iepirkšana; Preču un pakalpojumu pārdošana;Preču uzskaite un dokumentēšana; Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde; Biroja darba nodrošināšana; Budžeta izstrāde; Tirgus un klienti;Biznesa plāna izstrāde; Pakalpojumu sniegšanas organizēšana; Agrārās ražošanas procesu organizēšana. Komercdarbinieka prakse; Agrārā sektora komercdarbinieka prakse
Iesniedzamie dokumenti
 • iesniegums (izglītības iestādes sagatavota veidlapa);
 • dokumenta par vidējo izglītību kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
 • 3 fotokartiņas (3x4);
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībaiPamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir
 • dienesta viesnīca;
 • ēdnīca;
 • iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās;
 • izmantot bagātīgo bibliotēkas iespieddarbu krājumu un informācijas resursus.
Papildus informācijahttps://www.facebook.com/llumalnavaskoledza
https://www.instagram.com/llumalnavaskoledza/
www.malnavaskoledza.lv

Video par programmu: