Nodarbību saraksts pilna laika studijām

Nodarbību saraksts 27.05.2024 - 31.05.2024
Nodarbību saraksts 20.05. - 24.05.2024
Studiju plāns "Autotransports" 1.kurss
Studiju plāns "Autotransports" 2.kurss
Studiju plāns "Augkopība" 1.kurss
Studiju plāns "Augkopība" 2.kurss
Studiju plāns "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" 1.kurss
Studiju plāns "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" 2.kurss