Bibliotēku sadarbības rezultātā iegūtās grāmatas gaida lasītājus

Bibliotēku sadarbības rezultātā iegūtās grāmatas gaida lasītājus

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas bibliotēka saņēma studiju procesa pilnvērtīgākai nodrošināšanai grāmatu sūtījumu no LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, agrāk- Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

A.Kārkliņa un I.Līpenītes rokasgrāmata “Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai” sniedz ieteikumus kultūraugu mēslošanas plānošanā, skaidro pamatprincipus mēslošanas līdzekļu izvēlei, palīdz noskaidrot mēslošanas devu aprēķinu metodiku.

Sadarbībā ar Veterinārmedicīnisko fakultāti koledžas bibliotēkas krājumā nonāca grāmatas: “Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā”, Preinbergs G. ”Latvijas veterinārārsti politisko represiju dzirnās (1905-1975)”, “Eižens Zemmers”, Keidāns P.u.c. “Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika un profilakse”.

Divas emeritētā profesora Zigmunda Brūvera mācību grāmatas “Veterinārās histoloģijas pamati” un “Mājdzīvnieku praktiskā anatomija” noderēs zināšanu papildināšanai par mājdzīvnieku orgāniem un to sistēmām.

Pateicamies par atbalstu LBTU rektorei I.Pilverei, Fundamentālās bibliotēkas direktorei I.Dobelniecei, komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītājai V.Sproģei un Veterinārmedicīnas fakultātes darbiniecei L.Kriķītei un ceram uz turpmāku sadarbību!