Literatūra pētniecībā

Literatūra pētniecībā

LLU Malnavas koledžas bibliotēka piedāvā literatūras izstādi Palīgs pētniecībā, kura sniedz ieskatu dažādos pētniecībai noderīgos materiālos. Ar dažādām pētniecības metodēm iepazīstina S. Kristapsones monogrāfija “Zinātniskā pētniecība studiju procesā” un K.Mārtinsones monogrāfija “Ievads pētniecībā; stratēģijas, dizaini, metodes”, kā arī vairākas citas izstādē apskatāmās grāmatas. Interesenti var iepazīties arī ar atsevišķām pētniecības metodēm veltītajām grāmatām. Piemēram, par kvalitatīvās pētniecības metodēm, testu un aptauju veidošanu, statistikas izmantošanu un citām. Tuvākajā laikā literatūras klāsts par pētniecību tiks papildināts.