Malnavas koledža simtgades gaidās…

Malnavas koledža simtgades gaidās…

…saņēma pirmo dāvanu- Valentīnas Pavlovskas grāmatu “Tēva meita” no autores rokām. V. Pavlovska strādāja mūsu izglītības iestādē no 1978. līdz 2002.gadam. Audzēkņiem viņa mācīja lauksaimniecības ekonomiku un organizācijas plānošanu, mašīnrakstīšanu, dabas aizsardzību. Ilgus gadus viņa bija grāmatvedības nodaļas vadītāja, pēc tam struktūrvienības vadītāja izglītības sfērā. Valentīna aktīvi piedalījās Malnavas sabiedriskajā dzīvē un pašdarbībā. Atmiņā palikušas kopīgās ekskursijas, jauktā kora mēģinājumi un uzstāšanās, atraktīva darbošanās sieviešu vokālajā ansamblī “Bļaukas”.

“Kāpēc es rakstu šo grāmatu? Tāpēc, ka nevaru nerakstīt. Lai ko es darītu, lai kur ietu, nepārtraukti domāju par lietām, kas man būtu jāuzraksta,” tā savā atmiņu stāstā “Tēva meita” raksta autore. Grāmata mūs aizved 20.gadsimta 60. un 70.gados uz Latvijas austrumu pierobežu Ludzas rajonā. Kolhozs, biešu ravēšanas normas, iedzīvotāju masveida pārcelšanās uz ciematiem, tintes pildspalvas, komunistiskā un ateistiskā audzināšana skolās, pionieri un komjaunieši… Autores vienaudžiem šie jēdzieni nav sveši. Iespējams, ka daudzi vēl kavējas nostaļģiskās jaunības dienu atmiņās, kad “zāle bija zaļāka”, bet citi sarauc pieri grumbās, atceroties totalitārā režīma nejēdzības laukos. 21.gadsimta jauniešiem, tajā skaitā Malnavas koledžas audzēkņiem, padomju periods ir nezināmā teritorija, jēdzieni ir samēra sveši, labākajā gadījumā mācīti skolā vai dzirdēti atmiņu stāstos savās ģimenēs. Valentīnas grāmata labi iekļaujas Latvijas vēstures izpratnē caur cilvēkstāstiem, konkrēto notikumu dalībniekiem un aculieciniekiem, nekautrējoties atklāt savas sajūtas un pieredzēto. Mums vēl jo vērtīgāk ir tas, ka Valentīna ir uzbūrusi ikdienu padomju realitātes laikā mūsu dzimtajā Latgalē.

Vēlēsim Valentīnai darbīgu laiku un gaidīsim atmiņu grāmatu par Malnavā pavadītajiem gadiem!