Uzņemšana turpinās

Uzņemšana turpinās

Ja vēlies kļūt par profesionālu un pieprasītu darba tirgū darbinieku, Malnavas koledža palīdzēs Tev par tādu kļūt!
Piedāvājam izglītības programmas:
Augkopība
Dārzkopība
Lauksaimniecības mehanizācija
Lopkopība
Autotransports
1. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas:
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Autotransports
Uzņemšana no 14.jūnija Malnavā, Kļavu ielā 17, 1.stāva 63.kabinetā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30
Nepieciešamie dokumenti:
• pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu)
• sekmju izraksta kopija (uzrādot originālu)
• medicīnas izziņa (izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)
• jāuzrāda pase, personas apliecība vai dzimšanas apliecība
• četras fotogrāfijas (3x4).
Vairāk informācijas par programmām:

Detalizētu programmu aprakstu skaties www.malnavaskoledza.lv sadaļā "Programmas"
Esi gaidīts Malnavā!
Telefona numurs: +371 65 733 100
E-pasta adrese: info@malnavaskoledza.lv
Adrese:
Kļavu ielā 17,
Malnava, LV-57