Sēru vēsts

Sēru vēsts

Sēru vēsts.

Juris Bozovičs

(18.01.53-15.06.24.)

Aiz tevis dzīvība

un gaisma paliek,

un atmiņas kā krāšņs zieds.

(J.Silazars)

Ir aizgājis cilvēks, ko rūdījis Latgales māls, lietus un vējš, kura vēlme ir bijusi sasniegt aizvien jaunus un jaunus mērķus. Stingrs un prasīgs, taču saprotošs un atsaucīgs, ar atvērtu sirdi.

Uzticams ģimenes galva, paraugs bērniem un mazbērniem.

Juris Bozovičs dzimis 1953.gada 18.janvārī Rīgā. 1978.gadā pēc LLA Mehanizācijas fakultātes beigšanas uzsācis darba gaitas Malnavas sovhoztehnikumā par pasniedzēju.

Aizgājēja dzīves ceļš ir ievijies gan Malnavas pagasta pārvaldē, gan Ludzas rajona padomē.

Pēdējos darba gadus ir vadījis Malnavas koledžu. Goda vīrs- tā domā bijušie Malnavas kolēģi un saka paldies par godīga cilvēka mūžu!

Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei un pārējiem tuviniekiem.

Malnavas koledžas kolektīvs.