​Kopā mēs ejam tālāk un ātrāk! Erasmus+ mobilitāte

​Kopā mēs ejam tālāk un ātrāk! Erasmus+ mobilitāte

Sandra Ežmale Erasmus+ projekta ietvaros ir piedalījusies mobilitātes pasākumā ar nosaukumu "Kopā mēs ejam tālāk un ātrāk. Kā mēs varam attīstīt savas skolas, personālu un skolēnus, sadarbojoties starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī?" Pasākums norisinājās no 14. līdz 17. maijam Vestlandes novadā, t.sk., Stendas un Austevollas vidusskolās Bergenā, Norvēģijā.

Pasākumu organizēja Naturbruksskolenes Forening/EUROPEA Norvēģija, un to vadīja pieredzējuši mācībspēki, tostarp Tone O Mosebø no Naturbruksskolenes Forening, Torbjørn Litlere no Stendas vidusskolas, kā arī pedagogi no Stendas vidusskolas, Austevollas vidusskolas un EUROPEA International.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja:

  • dalīties pieredzē, zināšanās, piemēros un iedvesmā, kā attīstīt skolas, personālu un skolēnus, sadarbojoties dažādos līmeņos;
  • padziļināti izprast Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas;
  • apmainīties idejām par jaunu sadarbību;
  • piedalīties darbnīcās, lai izstrādātu jaunus starptautiskus pasākumus gan skolēniem, gan personālam, atrastu partnerus un izveidotu jaunus projektus;
  • pārdomāt vietējās un reģionālās sadarbības nozīmi un metodes;
  • iepazīt divas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolas, reģiona dabas resursu ražošanu un izglītības iestāžu lomu sadarbības mērķu sasniegšanā.

Šī pieredze ir uzlabojusi zināšanas un prasmes par savas iestādes attīstību, sadarbojoties ar partneriem starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī. Papildus mobilitātes ietvaros tika gūta informācija par

Mobilitāte īstenota projekta 2023-1-LV01-KA121-VET-000142657 ietvaros

Sagatavoja: Sandra Ežmale

EUROPEA International ir Eiropas asociācija, kas apvieno lauksaimniecības skolas un iestādes, kas nodarbojas ar profesionālo izglītību un apmācību (PIA) lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības un saistītajās nozarēs. Dibināta ar mērķi veicināt sadarbību un kopdarbu starp šīm iestādēm, EUROPEA International tiecas uzlabot lauksaimniecības izglītības kvalitāti un pieejamību visā Eiropā.

EUROPEA International darbojas caur nacionālo EUROPEA organizāciju tīklu dažādās Eiropas valstīs. Katra nacionālā organizācija pārstāv savas valsts dalībskolas un iestādes, sniedzot ieguldījumu EUROPEA International misijā un darbībās. Latviju pārstāv Europea Latvija un LBTU Malnavas koledža ir Europea Latvija viens no dibinātājiem.

EUROPEA International spēlē būtisku lomu lauksaimniecības izglītības un apmācības uzlabošanā visā Eiropā. Veicinot sadarbību, daloties labākajā praksē un atbalstot inovatīvus projektus, EUROPEA International palīdz saviem dalībniekiem uzlabot izglītības kvalitāti un sagatavot studentus veiksmīgai karjerai lauksaimniecības nozarē.

Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas,  pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma  konkurētspēju | Jekabpils novada pašvaldība