Apstiprināts iekšējā granta projekts

Apstiprināts iekšējā granta projekts

2024.gada 31.maijā ceturtajā LBTU Malnavas koledžas Akadēmiskā personāla un studentu pētniecības projektu konkursā vērtēšanas komisija ir atbalstījusi lietišķās pētniecības projektu "Uzņēmējdarbības attīstība Latgales reģionā, modernizējot ražošanu/ pakalpojumu sniegšanu ar LEADER programmas projektu palīdzību". Projekta autore ir LBTU Malnavas koledžas docente Dr.eoc. Elita Jermolajeva; projekta komandu veido lektore Mg.paed. Vilma Keiša un studiju programmu "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" un "Augkopība" studenti Artjoms Ribakovs, Andrejs Rudzinskis, Laura Maļinovska, kā arī sadarbības partneri: biedrība "Ludzas rajona partnerība", biedrība "Preiļu-Līvānu novada partnerība "Kūpā"", biedrība "Rēzeknes rajona partnerība".

Veiksmi projekta īstenošanā!