​Vēlies apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītu profesiju?

​Vēlies apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītu profesiju?

Nāc mācīties LBTU Malnavas koledžā un esi viens no mums!

LBTU Malnavas koledža pēc 9. klases piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību šādās programmās:
  • Automehāniķis
  • Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
  • Jaunākais agronoms
  • Komercdarbinieks. 

Plašāk par programmām lasi te: https://malnavaskoledza.lv/.../profesionalas-videjas...

Uzņemšana profesionālās vidējās izglītības programmās no 2024. gada 17.jūnija. 
Dokumenti jāiesniedz darba dienās Kļavu ielā 17, Malnavā, Ludzas novadā no plkst. 09:00 līdz 16:00 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus jāiesūta uz e-pasta adresi info@malnavaskoledza.lv.