Ēnu diena

Ēnu diena

2.augkopības tehniķu kursa audzēkne Ilva Žubule Ēnu dienas ietvaros ēnoja Ludzas novada pašvaldības policijas inspektora profesiju. 

Ilva iepazinās ar pašvaldības policijas inspektora ikdienas darbiem, pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.