Malnavas koledžas konventa sēde

Malnavas koledžas konventa sēde

Malnavas koledžas konvents š.g. 8.jūlijā iepazinās ar koledžas darbu klātienē, apmeklējot laboratorijas, ēkas, mācību poligonus un iepazīstoties ar 2020./2021.m.g. rezultātiem.

Malnavas koledžas konvents ir izveidots 2021.gada 8.aprīlī un tās pienākumos ietilpst sniegt priekšlikumus profesionālās attīstības stratēģijas jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas dokumentu izstrādē, piedalīties darbinieku atlases un novērtēšanas procesā, sniegt priekšlikumus par profesionālās izglītības programmām, veicināt koledžas sadarbību ar reģiona komersantiem mācību prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanā u.c.

Malnavas koledžas konventā darbojas Aivars Bernāns (konventa priekšsēdētājs) no biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība", Edgars Romanovskis no Latgales dārzeņu loģistika (konventa priekšsēdētāja vietnieks), Jūlija Danilina no zemnieku saimniecības "Liepkalns", Vitālijs Keišs no Ceļu satiksmes un drošības direkcijas, Lauris Liepiņš no Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta, Ināra Silicka no pašvaldības un Sandra Ežmale no Malnavas koledžas.

Vizītes ietvaros Malnavas koledžu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina un iepazīstināja konventu ar aktulitātēm profesionālās vidējās izglītības jomā.

Malnavas koledžas konventa sēdei pievienojās Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, novēlot sekmīgu darbu Malnavas koledžas konventam, kā arī atzīmējot koledžas nozīmi Ludzas novada izglītības sistēmā.

Vizītes laikā tika diskutēts par plašākām sadarbības iespējām projektu ietvaros, prakšu un darba vidē balsītu apmācību organizēšanā un pētniecībā.