Latvijas Koledžu asociācija aicina uz pētniecības konferenci “IZGLĪTĪBA. IZAUGSME. ILGTSPĒJA

Latvijas Koledžu asociācija aicina uz pētniecības konferenci “IZGLĪTĪBA. IZAUGSME. ILGTSPĒJA

Latvijas Koledžu asociācija aicina uz lietišķās pētniecības konferenci “IZGLĪTĪBA. IZAUGSME. ILGTSPĒJA. 2024”!

Pasākums 2024. gada 15. martā notiks tiešsaistē ZOOM platformā (laikā no plkst. 10.00 - 16.00). Sūtu Jums šī e-pasta pielikumā konferences programmu, piekļuves saites tur iekļautas, tās ir aktīvas, var izmantot arī QR kodu. Informāciju par šo LKA organizēto studentu un mācībspēku konferenci ieteicams pāradresēt arī Jūsu koledžas docētājiem, studentiem un citiem interesentiem, kuri vēlas būt klāt šai pasākumā.

Konferencē katrs dalībnieks uzstājas ar ziņojumu un prezentāciju (7-10 min.). Pēc pētījumu prezentēšanas tiek izvērsta kopīga diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un/vai pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi. Konferences dalībnieks (pētījuma autors) saņems sertifikātu par piedalīšanos studentu pētnieciskajā konferencē, kā arī viņa raksts tiks publicēts konferences rakstu krājumā. Raksti iesniedzami elektroniski asociācijas sekretariātā (e-pasts: asociacija@inbox.lv) pirms konferences, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 12. martam.