Par LBTU Malnavas koledžas Konventa Sēdi

Par LBTU Malnavas koledžas Konventa Sēdi

LBTU Malnavas koledžas Konventa sēde, kas norisinājās šodien, bija nozīmīgs notikums, kurā tika pieņemti svarīgi lēmumi attiecībā uz koledžas attīstību un vadību. Sēdes laikā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi, un galvenais notikums bija jauna priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana.

Konventa sēdē par konventa priekšsēdētāju tika ievēlēts Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns. Viņa ievēlēšana ir atzīstama par būtisku soli uz priekšu, ņemot vērā viņa pieredzi un ieguldījumu lauksaimniecības nozarē. Tāpat vienbalsīgi tika ievēlēts Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs par konventa priekšsēdētāja vietnieku. Viņa iepriekšējā darbība un zināšanas šajā jomā ir solis uz uzlabojumiem un inovācijām koledžas vadībā.

Izskatītie Jautājumi

Sēdes laikā tika detalizēti izskatīti vairāki būtiski jautājumi:

  1. LBTU Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības pašvērtējuma ziņojums: Tika pārrunāts un pieņemts ziņojums par izglītības struktūrvienības pašvērtējumu, kas ietver novērtējumu, secinājumus un priekšlikumus turpmākai attīstībai.
  2. Studiju virzienu akreditācija: Konventa dalībnieki skatīja akreditācijas jautājumus attiecībā uz studiju virzieniem un tās nozīmi koledžas izglītības kvalitātē un starptautiskajā atpazīstamībā.
  3. LBTU Malnavas koledžas darbības rezultāti 2023. gadā I-III ceturksnī: Tika analizēti un prezentēti koledžas sasniegtie rezultāti un izaicinājumi šajā periodā, lai veicinātu turpmāko attīstību.
  4. Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas process un pētniecība: Konventa biedri tika iepazīstināti ar pētniecības rezultātiem un novērtēšanas procesu attiecībā uz augu šķirņu saimnieciskajām īpašībām, kas būtiski ietekmē lauksaimniecību un pētniecības jomu.
  5. Investīciju projekti LBTU Malnavas koledžā: Tika prezentēti investīciju plāni un projekti, kas veicina koledžas infrastruktūras un izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Konventa sēde tika diskutēti un pieņemti lēmumi, kas ietekmēs LBTU Malnavas koledžas turpmāko attīstību. Jaunais vadības sastāvs ir gatavs stiprināt un virzīt koledžu uz priekšu, veicinot inovācijas un kvalitātes uzlabošanu lauksaimniecības izglītībā.

Konevntā darbojas: Aivars Bernāns (biedrība "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība), Jūlija Danilina (Z/s “Liepkalns”), Sandra Ežmale (LBTU Malnavas koledža), Vitālijs Keišs (VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”), Raivis Kronbergs (LR Zemkopības ministrija), Juris Gruduls, (biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"), Edgars Mekšs (Ludzas novada pašvaldības dome), Aigars Laurinovičs (MMM Nep/Lauksaimniecības un industriālās tehnikas aociācija), Rūta Gintaute-Marihina (LR Izglītības un zinātnes ministrija), Mārtiņš Trons (biedrība "Zemnieku saeima"), Sergejs Maksimovs (Balvu novada pašvaldība/Latgales plānošanas reģions), Veneranda Stramkale (Agroresursu un ekonomikas institūts, Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa, Viļānu daļa).

Šāds konventa sastāvs norāda uz plašu lauksaimniecības un izglītības nozaru pārstāvību. Katrs no biedriem pārstāv savu specifisko nozari vai organizāciju, kas sniedz dažādas perspektīvas un zināšanas, lai palīdzētu veidot un virzīt LBTU Malnavas koledžas virzienus un politikas nostādnes.

Konventa sēdē tika diskutēti un pieņemti lēmumi, kas ietekmēs LBTU Malnavas koledžas turpmāko attīstību. Jaunais vadības sastāvs ir gatavs stiprināt un virzīt koledžu uz priekšu, veicinot inovācijas un kvalitātes uzlabošanu profesionālajā izglītībā.